Opdateret d. 21-08-01

2-Takt Udstødningens Virkemåde


 

Udstødningens Virkemåde
På en 2-takts motor tager selve udstødningsrøret og lydpotten aktivt del i motorens 'åndedræt'. Udstødningsgassen sørger på sin vej igennem udstødningssystemet for at hjælpe med til at suge frisk gas ind i cylinderen, og samtidig sørge for at der ikke slipper frisk gas ud i udstødningsrøret. På ovenstående animation, kan man se hvordan.

Udstødningen er altså en ikke uvæsentlig motordel, der gør andet end at mindske larmen.
Desværre vokser træerne ikke ind i himlen, for beregner man den perfekte udstødning til højest mulige effekt, virker den kun sådan, i et meget snæver omdrejningsområde. Ligesom når du puster i en tom flaske, det er hele tiden den samme tone, med mindre du ændrer på den ved f.eks. at komme vand i.

På den standardmonterede udstødning, eller på den tun-udstødning man evt. køber, har nogen foretaget valget af effekt og omdrejningsområde, for en.
På motorcykler som f.eks. Yamaha og Honda 2-taktere, anvendes der nu en variabel udstødningsport, der varierer med gashåndtagets stilling. Herved kan man kraftigt forbedre det område udstødningen virker optimalt i.

Man skal dog være klar over, og det gælder alle former for 2-takts udstødninger, at de kan give unødvendigt højt brændstofforbrug, og de kan ødelægge motoren ved overophedning!!! Det gælder på tun-udstødninger, eller hvis man piller ved den standard-monterede. Det er derfor vigtigt at holde øje med motortemperaturen, og tændrøret!!!

Hvad kan jeg gøre?
Med standardudstødningen kan man faktisk prøve at lave nogle ganske simple ændringer, som f.eks. at indskyde forsnævringer i form af kortere eller længere rør. 'Tuning for 1,- Kr.'er et eksempel på dette. Der kan naturligvis ikke gives nogen garanti for virkningen; men omvendt er det enkelt og billigt at eksperimentere, når bare man lige husker det med motortemperaturen. Endelig kan man montere en færdig tun-udstødning, eller ultimativt lave sin egen. Beregningerne udførs lettest med software, hvortil der er links længere nede på siden.

Tuning for 1,- Kr.
Hvordan, og udfra hvilke kriterier standard udstødningen er beregnet, vides ikke. En gennemgang af forskellige måder at beregne udstødninger på, siger dog noget om at det ikke er maksimum effekt. Selve afgangsrøret er 17mm i diameter og ca. 280mm langt, inkl. det forkromede endestykke.
Ved at gøre dette rør mindre i diameter, ændrer man på de egenskaber den originale udstødning har.
En tommelfingerregel siger 0,58-0,62 gange diameteren på den første del af udstødningen, og en længde på 12 gange den beregnede diameter.

Ud fra eksperimenter med rør på en diameter fra 10mm til 12mm, og af forskellig længde, virker det som om en diameter på 10mm og en længde på 120mm-150mm giver end passende virkning, i et bredt område, på en standard motor. En rørdiameter på 12mm er sandsynligvis mindre kritisk for motortemperaturen. Længere rør sænker det omdrejningsområde hvor røret virker, idet et rør på 180mm, holder tydeligvis op med at virke ved 45-50 Km/t.

Jo mindre diameteren er, jo kraftigere effekt har røret. Jo kortere det er, jo højere omdrejninger, virker det ved (og omvendt!).
Der er dog al mulig grund til at advare imod for snævre rør, og for lange rør, idet de kan medføre overophedning samt hul i stemplet!!

Endepiben, eller 'Stingeren' giver en forsinkelse af den trykbølge, der sendes retur mod udstødningsporten, af den bageste konus (se animationen). Herved suges der mere gas ud af skyllekanalerne, og den gas der trænger ud i selve udstødningsrøret, presses så tilbage i cylinderen med højere tryk og højere temperatur. Dette giver selvfølgelig en effektforøgelse; men som tidligere omtalt, er denne virkning stærkt afhængig af omdrejningerne.
Der opbygges varme i udstødningen, og i værste fald kan dette medføre overophedning af motoren, med hul i stemplet til følge!


Test af 'Tuning til 1,- Kr.'
Flere har prøvet 'Tuning for 1,-Kr.', og for nogen virker det og for andre ikke.
Det har derfor været nødvendigt at lave en egentlig test. Den bedste måde at teste virkningen, der jo hovedsageligt er på trækkraften, er at måle accellerationen.

Bevæbnet med et stopur, blev det derfor testet på en AC og en LC. Accelerationen fra 0 - 50 Km/t blev målt ved 3 gennemkørsler af den samme vandrette vejstrækning.


LC uden begrænsninger og m. 9 gr. ruller

Standard 8,5s 8,6s 8,5s Udstødn. temp. 167 grader
Rør 10x150mm 8,2s 8,5s 8,2s Udstødn. temp. 176 grader

AC uden begrænsninger og m. 8,5 gr. ruller*

Standard* 9,4s 9,5s 9,6s Udstødn. temp. 134 grader
Rør 10x150mm 8,6s 8,6s 8,6s Udstødn. temp. 136 grader

Som det fremgår af ovenstående, er der kun en marginal forbedring på LC'en, mens der på AC'en sker en forbedring på et sekund! AC'en er dog forsynet med 8,5 gr. ruller, og 9 gr. ruller ville, subjektivt vurderet, have givet bedre resultater (8,5 gr. gør det lettere at køre langsomt!).
Udstødningstemperaturen er medtaget for at se om der ville ske en uhensigtsmæssig stor stigning i udstødningstemperaturen, hvilket ikke ser ud til at være tilfældet.
Bemærk den store forskel i udstødningstemperaturen på en AC og en LC!
Det skal bemærkes at temperaturen er målt med et infrarødt termometer, der går til 250 grader, hvorfor der er målt umiddelbart foran lydpotten. Temperaturen, målt på svejsningen umiddelbart efter ressonansrøret, viste over 250 grader.


Montering af rør (På en MEGET varm Lydpotte!)
Billeder fra Testen

Hvordan kommer jeg videre?
En simpel måde at lave en ændring af standardudstødningen, er at sætte et rør på 10 -12mm i diameter og 120 -150mm langt, ind i den eksisterende endepibe. Det fastholdes af nogle o-ringe, af passende dimentioner, og skubbes 140mm ind i røret (ikke længere!). Når det forkromede endestykke genmonteres, er der intet at se.

The Simple One, With O-ringsThe De Luxe pipe, for the experimenting amateur!
Den simple udgave, fastgjort med O-ringe, og De Luxe udgaven med forskellige indstikspiber

Det er forholdsvis enkelt at eksperimentere med diametre og længder.
Røret kan laves i forskellige materialer. Her er der anvendt rustfrit stål og aluminium; men alm VVS-kobberrør kan sikkert også anvendes. I stedet for o-ringe kan man anvende glasuld, og fastholde røret med f.eks. en split. Husk som minimum at kontrollere tændrøret, for at se om der er tegn på overophedning. Se
her hvordan du aflæser dit tændrør.

Ændringer ved standard udstødningen vil falde ind under kattegorien 'konstruktive Ændringer', og vil derfor være i strid med gældende lovgivning ... altså ulovligt!


Selvfølgelig kan man i dag købe færdige udstødningssystemer, der giver mere effekt end den standard-monterede. Man kan så kontrollere målene, eller endelig kan man selv bygge videre på det eksisterende system, f.eks, skære potten af og svejse et ekspantionskammer på, eller bygge sin egen fra grunden. Nogle programmer kan ligefrem udskrive tegninger af de pladestykker der skal anvendes til de forskellige konuser!

Prøv at downloade PC soft ware til 2-takts tuning, fra The 2 Stroke Tuners Page .
Du skal anvende programmet PROG62A.EXE eller PROG62B.exe, til beregning af udstødningen. For at gøre dette, er man nødt til at kende nogle data fra motoren.

Jeg har anvendt følgende data:

Boring: 40mm
Slaglængde 39mm
Con-Rod Length (Plejlstang): 80mm
Exhaust Timing: 160grader, fra øverste dødpunkt (180-160/2)=100grader
Antal porte: 1
Bredde af Port: 30mm
Top Corner Radius: 5mm
Bottom Corner Radius: 5mm
Down Pipe Diameter (Røret): 22mm
Mid Section Diameter: 112mm
Engine Speed: 7000 Omdrejninger/min.
Exhaust Temperature: 500grader (anslået)

Nogle data er mere kritiske end andre, for udstødningens beregning. I dette tilfælde er beregningen anvendt som understøttelse for dimentionerne på '1,- Kr. tuningen'.
Kører man med anden boring, eller flere omdrejninger end standardmotoren, skal dette selvfølgelig medtages, da det giver væsentlige ændringer til dementionerne.


Denne hjemmeside har ingen sammenhæng med officielle retningsliner fra Peugeot Danmark, vedrørende service, reparation eller anden form for vedligeholdelse. Enhver der foretager handlinger, efter de retningslinier der er givet på disse sider, gør det for egen regning og risiko.
Fjernelse af ovennævnte begrænsninger, ophæver køretøjets godkendelse efter EU45-Certifikatet, og er i strid med dansk lovgivning.
Det er førerens ansvar at køretøjet ikke kan fremføres med en højere hastighed end 45 Km/t.
Er der foretaget konstruktive ændringer må det ikke benyttes på offentlig vej.