Opdateret d. 21-08-01

Begrænsninger

BannerByt Tryk her!


En Peugeot Speedfight, er begrænset på to måder, dels med en skive/plade i variatoren, og dels med et resonansrør på udstødningsrøret.
Skiven i variatoren, der nærmest har form af en plade, forhindrer at variatoren justerer sig op til en højere gearing, men stopper på et forud bestemt sted.
Resonansrøret begrænser omdrejningstallet ved, når et bestemt omdrejningstal er nået, at gå i resonans og sende udstødningsgas tilbage mod udstøningsporten, og derved ødelægge motorens "vejrtrækning" og forbrænding.

Vær opmærksom på, at det er ulovligt at foretage disse ændringer, og at garantien ikke længere dækker.
Er du ikke sikker på hvad du laver, så få enten hjælp, eller lad være med at gå igang. Det kan godt blive dyrt at ødelægge noget!

Konsekvenser

Det kan blive dyrt på flere måder. Ud over bøder som hidtil kendt, er der forslag fremme om en generel hastighedsbegrænsning for EU45, på 45 Km/t. Det vil betyde at der kan gives bøder i forhold til overskridelsen af denne hastighed, og ikke som hidtil i forhold til de på stedet gældende hastighedsbegrænsninger.

20% overskridelse = ca. 55Km/t = 400Kr. i bøde (nuværende takst)
70% overskridelse = ca. 78 Km/t = 3600Kr. + 0 kørekort (betinget)!.

Så er der det med forsikringen. Konstruktive ændringer kan i hvisse tilfælde betyde at forsikringen sættes ud af kraft. Tuning, ud over at fjerne de her nævnte begrænsninger, vil normalt være en juridsk skærpende omstændighed.

Fra Færdselsstyelsen:

 

Variator:

Adskildelse foregår, som beskrevet under Service.

Derudover:

Et sæt ruller, de trænger sikkert alligevel til at blive skiftet (Originale 9 gr. koster 11,-Kr./Stk.)

Før du går igang, skal du sørge for at sidedækslet er rent, så der ikke falder vejsnavs ind i variatoren. Hav også et passende sted at opbevare delene, indtil du er klar til at montere dem igen. På billedet nedenfor ser du en Peugeot-variator. Det blå fedt er højtemperaturfedt, og O-ringen skal holde det inde bag "låget", når det hele snurrer rundt med 6-7000 omdrejninger, mens alting bliver meget varmt. Det er skiven med de tre trekantede huler, det hele drejer sig om. Dem der har forstand på de dele, siger at de originale ruller på 9 gram, er det optimale på en Peugeot.

PAS PÅ FINGRENE!!! - og O-Ringen!

Herefter vil tophastigheden ligge på ca. 70 - 75 Km/t, i følge Peugeot's speedometer!!!
Dette svarer til ca. 60 - 65 rigtige Km/t. Scooteren vil accellerere som normalt op til ca. 60 Km/t, hvorefter det går lidt langsommere op til 70 Km/t. Vær opmærksom på at bakker og modvind kan påvirke fart og accelleration en del.

Udstødning

Hvis man ikke skærer resonansrøret helt af, eller simpelthen klemmer det sammen, kan man gøre følgende:

  1. Afmontér udstødningsrøret
  2. Skær resonansrøret ca. halvt igennem, der hvor det er svejset til udstødningsrøret
  3. Lav en skive af jernplade, der passer ind i røret
  4. Svejs røret til igen, sådan at skiven holdes fast
  5. puds efter med fil og smergellærred, så svejsningen ikke ses (mal eventuelt)
  6. Montér udstødningsrøret igen

Hastigheden skulle nu øges med 10 - 15 Km/t, og trækkraften forbedres. Der tales meget om alle mulige u-originale udstødninger, der giver så og så høj hastighed; men det siges, at de bedste resultater m.h.t. trækkraft fås med den originale.
Egentlig burde der være en enklere måde at ødelægge selve resonansrørets virkning på, ved f.eks. at montere en skrue ell. lign. på tværs i røret, og derved enten ødelægge resonansegenskaberne, eller lægge resonansen på en højere frekvens, og dermed flere omdrejninger. Er der nogen gode idéer???

Kaburator

Der skal normalt ikke dyses om, med mindre der foretages ændringer ud over ovenstående. Det ses dog enkelte steder anbefalet, at man sætter kaburator-nålen et hak op, hvilket bl.a. skulle gøre det nemmere at dosere gassen.

I flg. en tysk hjemmeside skulle der standard være være momteret en #72 dyse, alternativt kan der forsøges med en #65.

Andre Tips

Alternativt kan variatoren udskiftes med en uoriginal f. eks. Polini "Speed Control", med de originale vægte. Vær opmærksom på at der findes flere modeller, der hver især er afpasset til daglig kørsel eller topfart.
Med fordel kan man anvende den originale bagplade, med stigning på 34 grader, og de originale ruller. Herved opnås der en behagelig og meget glidende funktion af en uoriginal variator. De Originale dele er ofte af en bedre kvalitet og forarbejdning, end de uoriginale, der oftest sælges til urealistisk høje priser, i forhold til hvad de er værd!

Ud over det ovenfor anførte kan det, når man eventuelt har motoren adskildt i anden anledning, betale sig at gå samlinger og pakninger efter. Alle overgange, ved samlinger og pakninger, skal være uden "forhindringer" og passe sammen.

Hvis du påtænker at købe en anden udstødning, skal du være meget opmærksom på, at denne skal være 'skræddersyet' til din motor.
Hvad der virker godt på en Yamaha, behøver overhovedet ikke at fungere på en Peugeot. Ofte ser man at udstødningerne er helt ens, og kun opspændingen ændret, fra scooter-mærke til scooter-mærke.
Faktisk skal fabrikanten af udstødningen have to forskellige varenumre til Peugeot-modellerne - eet for vandkølet, og eet for luftkølet! - idet der er forskel på de to motorer, og derfor også på den optimale udstødning.


Denne hjemmeside har ingen sammenhæng med officielle retningsliner fra Peugeot Danmark, vedrørende service, reparation eller anden form for vedligeholdelse. Enhver der foretager handlinger, efter de retningslinier der er givet på disse sider, gør det for egen regning og risiko.
Fjernelse af ovennævnte begrænsninger, ophæver køretøjets godkendelse efter EU45-Certifikatet, og er i strid med dansk lovgivning.
Det er førerens ansvar at køretøjet ikke kan fremføres med en højere hastighed end 45 Km/t.
Er der foretaget konstruktive ændringer må det ikke benyttes på offentlig vej.